our company

ประวัติของเรา

บริษัท ซีส์ เทรด จำกัด

บริษัท ซีส์ เทรด จำกัด

ซีส์ เทรด ผู้ผลิตและจำหน่าย ตู้สำเร็จรูปอเนกประสงค์อาทิ, ตู้สำนักงานเคลื่อนที่, บ้านตู้คอนเทนเนอร์, ตู้สโตร์, ร้านค้าสำเร็จรูป, โชว์รูมสินค้าสำเร็จรูป, อาคารสำเร็จรูป, ป้อมยามสำเร็จรูป, ห้องน้ำเคลื่อนที่,ตู้และอาคารสำเร็จรูปทุกรูปแบบโดยมีประสบการณ์ในการผลิตมากกว่า 15 ปี ภายใต้ในโรงงานผลิตที่ได้มาตรฐานพร้อมทีมวิศวกรควบคุมการผลิตที่มีความเชี่ยวชาญ และการออกแบบที่ใส่ใจทุกรายละเอียด คุณจึงมั่นใจได้ว่าเราจะสามารถตอบสนองทุกความต้องการของคุณถายใต้นิยาม “IDEAL SPACE SOLUTION”

ลงทะเบียน เรียบร้อยแล้ว

กรุณาตรวจสอบข้อมูลให้ถูกต้อง