faq

คำถามที่พบบ่อย

 • ทำไมต้องใช้ ผลิตภัณฑ์สำเร็จรูป ?

  SEAS> คุณจะสามารถประหยัดค่าใช้จ่าย และระยะเวลาในการก่อสร้างได้ เนื่องกระบวนการผลิตอย่างมีระบบเราจึงสามารถกำหนดเวลา และค่าใช้จ่ายที่แน่นอนให้คุณได้ อีกทั้งมีความสะดวกในการเคลื่อนย้าย
 • อะไรคือ Insulation Panel (ผนังเหล็กบุฉนวน) ?

  SEAS> ผนังเหล็กบุฉนวนคือแผ่นเหล็กเคลือบ Zincalume® และเคลือบซิลิคอนโพลีเอสเตอร์ ทั้งสองด้าน (คัลเลอร์บอนด์)ไม่ก่อเกิดสารอันตรายต่อมนุษย์และสิ่งแวดล้อม มีความแข็งแรงทนทาน และมีฉนวนกันความร้อนชนิดพิเศษไม่ลามไฟ ปราศจากสารซีเอฟซี ไม่ทำลายสิ่งแวดล้อม ช่วยในการป้องกันความร้อน และเสียงรบกวนจากภายนอก
 • จะสามารถดูสินค้าตัวอย่างได้ไหม ?

  SEAS> ทางบริษัทมีความยินดีเป็นอย่างยิ่ง ในการที่ลูกค้าต้องการมาเยี่ยมชมและดูสินค้าตัวอย่างเพื่อประกอบการพิจารณา โดยลูกค้าสามารถนัดเวลากับฝ่ายบริการลูกค้าของเราเพื่อเข้าชมโกดังเก็บสินค้าของทางบริษัทได้ทุกวันทำการ
 • จะสามารถขอเอกสารประกอบ ใบเสนอราคา แบบแปลนต่างๆ ได้หรือไม่ ?

  SEAS> เพียงติดต่อมาหาเราทางบริษัทฯ จะทำการจัดส่งเอกสารต่างๆ ในการประกอบการพิจารณาให้โดยด่วนที่สุด อาทิ ใบเสนอราคา หรือ แบบแปลนมาตรฐานต่างๆ โดยการจัดส่งทาง แฟกซ์ อีเมล์ หรือ การส่งจดหมายทางไปรษณีย์
 • ฉนวนกันความร้อน โพลีสไตรลีนโฟม และ โพลียูเรเทนโฟม ?

  SEAS> ในลักษณะการใช้งานปกติ โดยเป็นการใช้งานในรูปแบบสำนักงานหรือบ้านพัก การใช้ฉนวนโพลีสไตรรีนโฟมจะได้รับความนิยมมากกว่า การใช้โพลียูเรเทนโฟม เนื่องจากจะมีค่าใช้จ่ายที่สูงกว่า และระดับในการกันความร้อนจากภายนอกไม่ได้แตกต่างกันมาก โดยโพลีสไตรลีนจะมีค่าสัมประสิทธิ์การนำความร้อน 0.0285 Kcal/mhº และ 0.0185 Kcal/mhº สำหรับโพลียูเรเทน โดยโพลียูเรเทนนั้นจะนิยมใช้กันในการทำห้องเย็นหรือห้องแช่แข็ง แต่หากลูกค้ามีข้อกำหนดจำเป็นอื่นๆในการใช้โพลียูเรเทนโฟม ทางบริษัทก็สามารถรองรับได้
 • สำนักงานสำเร็จรูปมีขนาดใดบ้าง และมีกี่รูปแบบ ?

  SEAS> ขนาดและรูปแบบของตู้สำนักงานสำเร็จรูป ทางบริษัทฯจะมีขนาดมาตรฐานให้เลือก หรือคุณสามารถกำหนดขนาดของตัวตู้ได้ตามความต้องการ โดยสามารถกำหนดแบบหรืออุปกรณ์ต่างๆได้ อาทิ ประตู หน้าต่าง ผนังกรุกระจกเต็มบานกั้นห้องต่างๆ ภายในกั้นห้องน้ำภายในพร้อมติดตั้งสุขภัณฑ์ หรือ ติดตั้งเครื่องปรับอากาศ เป็นต้น

 • ทางบริษัทผลิตตู้ลักษณะใดบ้าง สามารถทำเป็น บ้านพัก โชว์รูมสินค้า หรืออื่นๆ ตามแบบ ได้หรือไม่ ?

  SEAS> ทางบริษัทฯ สามารถผลิตสินค้าตามความต้องการของลูกค้าได้ โดยสามารถลูกค้ากำหนดขนาดของห้อง
  เพิ่มการกั้นห้องภายใน หรือการกรุกระจกต่างได้เพื่อให้สอดคล้องต่อการใช้งาน ไม่ว่าจะเป็นบ้านพักอาศัยแบบต่างหรือ
  โชว์รูมสินค้าโดยลูกค้าสามารถแจ้งความต้องการ หรือส่งแบบร่าง มาเพื่อให้ทางบริษัทฯ ทำการเสนอราคากลับไป
 • ตู้สำเร็จรูป มีอายุการใช้งานนานแค่ไหน ?

  SEAS> อายุการใช้งานของตู้สำเร็จรูปนั้นมีมากกว่า 10 ปี ขึ้นไป ในสภาพการใช้งานปกติไม่มีอุบัติเหตุเกิดขึ้นกับตัวตู้
  เนื่องด้วยการออกแบบที่คำนึงถึงการใช้งาน โครงสร้างและวัสดุที่เลือกใช้ภายในตู้จะมีความแข็งแรงทนทาน ทนต่อสภาพ
  อากาศต่างๆ แต่ถึงหากมีอุบัติเหตุเกิดขึ้นกับตัวตู้ก็ยังจะสามารถทำการซ่อมแซมให้มีสภาพเหมือนใหม่ได้

 • บริษัทมีการรับประกันสินค้าหรือไม่ ?

  SEAS> ทุกผลิตภัณฑ์ของทางบริษัทจะมีการรับประกันสินค้า 1 ปี ในการใช้งานปกติซึ่งไม่มีการเกิดอุบัติเหตุหรือการใช้งาน
  อย่างผิดวิธี โดยจะครอบคลุมถึงเรื่องโครงสร้างและการรั่วซึมต่างๆ (ไม่รวมถึงอุปกรณ์ส่วนควบ)โดยลูกค้าสามารถแจ้งปัญหา
  เข้ามาทางฝ่ายบริการลูกค้า บริษัทฯ จะทำการส่งเจ้าหน้าที่ไปดูแลแก้ไขปัญหาต่างๆ โดยด่วนที่สุด โดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ

 • มีวิธีการดูแลรักษาอย่างไรบ้าง ?

  SEAS> ผลิตภัณฑ์ของเราสามารถทำความสะอาดได้เหมือนการทำความสะอาดทั่วไป โดยใช้น้ำยาทำความสะิิอาดแบบปกติ 

 • มีข้อควรระวังในการใช้งานอย่างไรบ้าง ?

  SEAS> ทุกผลิตภัณฑ์ของเราจะมีข้อควรระวังติดอยู่ภายในทุกตู้ โดยจะเกี่ยวถึงการติดตั้งอุปกรณ์เพิ่มเติมต่างๆ ภายใน
  การทำการเคลื่อนย้ายตู้ และการจัดวางอย่างถูกวิธี รายละเอียดข้อควรระวัง

 • ระยะเวลาในการผลิตตู้สำเร็จรูปนั้นใช้เวลานานเท่าไร ?

  SEAS> ผลิตภัณฑ์มาตรฐานของทางบริษัทส่วนใหญ่จะใช้เวลาในการผลิตประมาณ 5-15 วัน หลังจากได้รับการยืนยันสั่งซื้อ
  โดยอาจใช้เวลามากกว่านั้นหากมีจำนวนการสั่งซื้อที่มากขึ้น หรือมีการกำหนดรูปแบบหรืออุปกรณ์เสริมเป็นพิเศษ

 • สำนักงานสำเร็จรูปนั้นมีขนาดและรูปแบบอย่างไรบ้าง ?

  SEAS> คุณสามารถเลือกสำนักงานแบบมาตรฐานของเราหรือกำหนดขนาดหรือรูปแบบเอง เช่นมีการกั้นห้อง เพิ่มส่วนของ
  ห้องน้ำเพิ่ิ่มหน้าต่างประตูหรือติดตั้งเครื่องปรับอากาศ ซึ่งสามารถออกแบบได้ด้วยตัวเองหรือปรึกษาฝ่ายออกแบบของบริษัท

 • ป้อมยามสำเร็จรูปนั้นมีขนาดและรูปแบบอย่างไรบ้าง ?

  SEAS> ป้อมยามสำเร็จรูปแบบมาตรฐานถูกออกแบบมาให้มีความสะดวกในการใช้งานและการดัดแปลงขนาดต่างๆ ลูกค้าจึง
  สามารถเลือกขนาดต่างๆ ตามแบบมาตรฐานของบริษัทฯ หรือสามารถกำหนดขนาดและรูปแบบตามความต้องการได้

 • ห้องน้ำของทางบริษัทฯ มีรูปแบบไหนบ้างแตกต่างกันอย่างไร?

  SEAS> ห้องน้ำของทางบริษัทฯ นั้นจะแบ่งเป็นสองประเภท คือ ประเภทห้องน้ำเคลื่อนที่ และ ประเภทห้องน้ำสำเร็จรูป
  โดยห้องน้ำเคลื่อนที่นั้นจะใช้วัสดุไฟเบอร์กลาสเสริมแรงอัดในการผลิตซึ่งจะมีความแข็งแรงและมีน้ำหนักเบาสามารถเคลื่อน
  ย้ายได้ง่ายและมีถังเก็บปฎิกูลส่วนห้องน้ำสำเร้จรูปนั้นจะผลิตด้วยโครงสร้างเหล็กสามารถดัดแปลงขนาดและกำหนดสุขภัณฑ์
  ได้ตามความต้องการ แต่จะไม่มีถังเก็บปฎิกูลและต้องใช้รถเครนในการเคลื่อนย้าย

 • ห้องน้ำสำเร็จรูปมีลักษณะเฉพาะอย่างไรบ้าง ?

  SEAS>  ห้องน้ำสำเร็จรูปนั้นจะเหมาะในการใช้งานร่วมกับสำนักงานหรือให้ลูกค้าหรือผู้บริหารใช้ เนื่องจากสามารถกำหนด
  ขนาดและสุขภัณฑ์ได้ แต่ต้องมีการต่อลงระบบบำบัดน้ำเสียจึงไม่เหมาะสมต่อการใช้งานที่ต้องมีการเคลื่อนย้ายบ่อยๆ
  เพราะจะไม่มีถังเก็บปฎิกูลและต้องใช้รถเครนในการเคลื่อนย้าย

 • ห้องน้ำเคลื่อนที่มีลักษณะเฉพาะอย่างไรบ้าง ?

  SEAS> ห้องน้ำเคลื่อนที่นั้นจะเหมาะสมกับการใช้งานที่ต้องมีการเคลื่อนย้ายบ่อย เช่น ไซท์งานก่อสร้าง หรืองานนิทรรศการ
  ต่างๆ เนื่องจากมีน้ำหนักเบาเคลื่อนย้ายได้ง่าย พร้อมมีถังเก็บปฎิกูลในตัวจึงไม่จำเป็นต้องมีถังบำบัดรองรับ และมีข้อจำกัดใน
  เรื่องของพื้นที่ที่ซึ่งไม่สามารถกำหนดขนาดได้เพราะต้องใช้แม่แบบในการผลิต

 • อะไรคือถังเก็บปฎิกูล มีวิธีการใช้งานอย่างไร?

  SEAS> ถังเก็บปฎิกูลหรือถังเก็บของเสียคือระบบรองรับในกรณีที่ไม่มีถังบำบัดถังเก็บจะทำการเก็บของเสียไว้และต้องทำการ
  สูบออกเมื่อเต็ม จากการประเมินการใช้งานคือ การใช้งานวันละ 5 ลิตร ต่อคน ถ้าถังเก็บปฎิกูลขนาด 600 ลิตร (FT-301)
  และมีคนใช้งานจำนวน 4 คน จะสามารถใช้งานได้นาน 1 เดือน แล้วจึงทำการเรียกรถสูบของทางเทศบาลหรืออื่นๆ มาสูบออก

 • มีค่าใช้จ่ายในการจัดส่งสินค้า และการยกวางเท่าไร ?

  SEAS> ทุกผลิตภัณฑ์ของเราพร้อมจัดส่งให้ฟรี พร้อมรถเครนในการยกวาง โดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ ภายในเขตกรุงเทพฯ

 • สามารถจัดส่งสินค้าไปที่ใดได้บ้าง ?

  SEAS> เราสามารถทำการจัดส่งสินค้าได้ทั่วประเทศ โดยอาจมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมตามระยะทาง หรือประเภทของผลิตภัณฑ์

 • มีวิธีในการขนส่งสินค้าอย่างไร ?

  SEAS> สำหรับตู้สำนักงาน ตู้ป้อมยามขนาดใหญ่ หรือตู้ห้องน้ำสำเร็จรูป นั้นจะต้องใช้รถบรรทุกติดเครนในการขนส่งและการ
  จัดวาง ส่วนห้องน้ำเคลื่อนที่และป้อมยามขนาดเล็กนั้นสามารถใช้รถปิ๊กอัพในการขนส่งทั่วไปได้

 • ต้องจัดเตรียมพื้นที่อย่างไรบ้าง ในการใช้ตู้สำเร็จรูป ?

  SEAS> การวางตู้สำเร็จรูปนั้น หากพื้นที่ดังกล่าวเป็นพื้นปูนอยู่แล้วก็สามารถนำตู้ไปวางได้เลย หรือถ้าเป็นพื้นดินหรือพื้น
  หญ้านั้นก็สามารถเตรียมหมอนคอนกรีตหรือทำการเทปูนก่อนก่อนจัดวาง ส่วนห้องน้ำเคลื่อนที่นั้นมีน้ำหนักเบาสามารถวาง
  ลงบนพื้นดินที่เรียบได้เลยโดยไม่จำเป็นต้องทำการเตรียมพื้นที่ใดๆ

 • หลังการส่งมอบแล้วจะต้องมีการทำอะไรบ้าง ?

  SEAS> เพียงเชื่อมต่อระบบไฟจากจุดจ่ายไฟเดิมเข้าตู้ หรือต่อท่อน้ำเข้า-ออก (ห้องน้ำ) ก็สามารถใช้งานได้ทันที

 • อะไรคือ Prefabrication ?

  SEAS> คือสิ่งปลูกสร้างต่างๆ อาทิ บ้าน ร้านค้า โชว์รูม ที่มีกระบวนการผลิตส่วนใหญ่ที่โรงงาน โดยทำการขนส่งไปที่พื้นที่
  ที่ต้องการ และทำการประกอบชิ้นส่วนอุปกรณ์ต่างๆ หรือเป็นการประกอบเสร็จแล้วจากโรงงาน ซึ่งใช้งานได้ทันที
  โดยกระบวนการดังกล่าวสามารถประหยัดค่าใช้จ่ายได้เป็นอย่างมาก รวมถึงระยะเวลาในการผลิตที่รวดเร็วและมีระบบ อีกทั้ง
  ยังได้รับการยืนยันจากสถาปนิกชั้นนำของโลกแล้วว่าเป็นทางเลือกที่คุ้มค่า มีความแข็งแรงทนทาน อีกทั้งมีความสวยงาม

  คุณสามารถศึกษาข้อมูลเพิ่มเกี่ยวกับตู้สำเร็จรูปแบบต่างๆได้ที่ http://en.wikipedia.org/wiki/Prefabricated_home

 • Zincalume® ?

  SEAS> เหล็กเคลือบ Zincalume® เป็นเหล็กเคลือบโลหะผสมระหว่างอลูมิเนียม 55% สังกะสี 43.5% และซิลคอน 1.5%
  ผลจากการวิจัยทางเทคนิคพบว่าเหล็กเคลือบ Zincalume® สำหรับการใช้งานก่อสร้างอาคาร (ส่วนหลังคา และฝาผนัง)
  และผลิตภัณฑ์ในอุตสาหกรรมทั่วไป ที่ต้องการคุณภาพเหล็ก ซึ่งมีอายุการใช้งานยาวนานกว่าเหล็กเคลือบสังกะสีถึง 4 เท่า
  ศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับแผ่นเหล็ก Zincalume® http://www.bluescopesteel.com.au/brands/zincalume-steel

ลงทะเบียน เรียบร้อยแล้ว

กรุณาตรวจสอบข้อมูลให้ถูกต้อง